شنبه بیست و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲

من دلم برای «او» گرفته استمن دلم برای آن شب قشنگ

من دلم برای جاده ای

ــ که عاشقانه بود

آن سیاهی و

سکوت

چشمک ِ ستاره های دور

من دلم برای «او» گرفته است

نوشته شده توسط مجتبی در 13:49 |  لینک ثابت   •